tag:

اولین نشست مشترک سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجداستان با مدیران فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان ها وکانون های معین برگزارشد

روابط عمومی دبیرخانه استان:اولین نشست مشترک سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با

مدیران فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان های استان وکانون های معین برگزارشد.

عبدالرضا عالی پور،سرپرست کانون های فرهنگی هنری استان گفت:یکی ازساختارهای ارزشمند جهت راهبری در کانون های فرهنگی هنری مساجد استفاده از ساختار کانون معین جهت ارتباط موثر بین کانون ها وارتباط با ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ها می باشد.

عالی پور در ادامه گفت:هدف از بازرسی کانون های معین رسیدن به الگوی نظارت متمرکز در جهت اعتلای گفتمانی کانون ها در مبحث مسجد طراز اسلامی است.همچنین یکی از ساختارهای با اهمیت برای احیاء گفتمان مسجد تشکیل شورای راهبری کانون ها متشکل از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ، فرمانداری ، امام جمعه ، سپاه و دیگر ادارات فرهنگی هر شهرستان می باشد.

ایشان در خاتمه افزود: یکی از جهت های اصلاحی کانون ها بحث مستند نگاری(گزارش دهی) کانونی است، که اگر اصلاح شود همه ارگان های فرهنگی تصویر صحیحی از فعالیت های ارزنده کانون ها بدست می آورند.


 

اضافه کردن نظر

آخرین اخبار