گزارش تصویری ازبازدیدسرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجدومعاون شرکت آب منطقه ای استان از نمایشگاه مدافعین وطن وحرم درباغک شمالی

منتشر شده در جمعه, 12 آبان 1396 12:41

روابط عمومی استان:گزارش تصویری ازبازدید سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجد ومعاون شرکت آب منطقه ای استان ازنمایشگاه مدافعین وطن وحرم درباغک شمالی.