یازده نفراز فعالین کانون فرهنگی هنری شاه خراسان به نیت یازده شهید زیارت دشتستان بدرقه طریق الحسین شدند

منتشر شده در سه شنبه, 16 آبان 1396 06:27

روابط عمومی استان: کاروان اختصاصی فعالین کانون فرهنگی هنری شاه خراسان زیارت دشتستان شامل یازده فعال فرهنگی و

روحانی مسجد،توسط نمازگزارن،مسئولین ودیگراقشارمحلی بدرقه شدند.قراراست این کاروان در کنار برنامه های فرهنگی،هریک نائب الزیاره یک شهید از شهدای محل خود باشند.