نشست سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با اصحاب رسانه در خصوص سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد و ربع قرن فعالیت کانون ها

منتشر شده در یکشنبه, 13 اسفند 1396 04:11

نشست سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجداستان با

اصحاب رسانه در خصوص سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد و ربع قرن فعالیت های کانون ها(تصاویر)