tag:

رقابت ۳۶ کانون فارس، جنوب فارس و بوشهر برای حضور در جمع «کانون های الگو»

در مجموع در ۲ روز مصاحبه که از امروز آغاز شده است، ۳۶ کانون دبیرخانه های فارس، جنوب فارس و بوشهر برای حضور در میان «کانون های الگو» این دبیرخانه ها به رقابت می پردازند، سهمیه این سه دبیرخانه در مجموع ۱۸ کانون الگوست.

 

حجت الاسلام سعید روحانی، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس امروز (11 شهریور) در حاشیه انتخاب کانون های الگوی دبیرخانه های فارس، بوشهر و جنوب فارس، به خبرنگار خبرگزاری شبستان در شیراز گفت: هدف از این طرح انتخاب کانون های قوی تحت عنوان «کانون های الگو» است و از کانون ها با همین ظرفیت موجود استفاده کنند، احصا شود که کدام کانون ها با این ظرفیت موجود از دیگری برتر است.

 

 

 

وی با اشاره به اینکه شناخت کانون های برتر برای برنامه ریزی در راستای سرمایه گذاری و آموزش بیشتر را از دیگر اهداف این طرح خواند و اظهار داشت: به طور حتم انتخاب این کانون ها موجب رشد و شکوفایی سایر کانون ها هم خواهد شد.

 

 

 

حجت الاسلام روحانی با یادآوری این مطلب که از دبیرخانه فارس خواسته شده بود که 24 کانون فرهنگی هنری را معرفی کند که نیمی از آن پس از مصاحبه به عنوان «کانون الگو» انتخاب می شوند، اظهار داشت: کانون ها از جهات مختلف بررسی می شوند چرا که کانون باید دارای ظرفیت های بالقوه در مدیر و کادر کانون باشد و ظرفیت خود کانون هم مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هر کدام از کانون ها بر اساس نقاط قوت انتخاب شده اند و معرفی کانون ها از سوی دبیرخانه استان، به عهده همان دبیرخانه بوده و به طور حتم آنان هم برترین ها را برای این مصاحبه گزینش کرده اند، اضافه کرد: اینکه الزام باشد که حتما کانون شرکت کننده در این طرح، کانون تخصصی باشد، به هیچ وجه درست نیست، ممکن از برخی کانون تخصصی باشند ولی در این طرح نباشند و ممکن است تخصصی نباشد و در این طرح بیاید.

 

 

 

حجت الاسلام روحانی با یادآوری این مطلب که پیش از این کانون های تخصصی به خاطر توانمندی هایی انتخاب شدند که اگر قوت خود را حفظ کرده باشند در این طرح هم آماده اند، افزود: اگر کانون تخصصی دچار روزمرگی شده باشند، طبیعی است که باید قوت کانون دیگری را بسنجیم.

 

 

 

وی با تاکید بر اینکه انتخاب کانون ها و مصاحبه با مدیران کانون ها 2 روز به طول می انجامد، خاطر نشان کرد: کانون های دبیرخانه های جنوب فارس و استان بوشهر هم برای مصاحبه به شیراز می آیند که استان بوشهر هشت کانون و همچنین دبیرخانه جنوب فارس چهار کانون را معرفی کرده اند تا از میان آنان به ترتیب چهار و 2 کانون برای بوشهر و جنوب فارس به عنوان «کانون الگو» مشخص می شوند.

 

 

 

خاطر نشان می شود، در مجموع در 2 روز مصاحبه که از امروز آغاز شده است، 36 کانون دبیرخانه های فارس، جنوب فارس و بوشهر برای حضور در میان «کانون های الگو» این دبیرخانه ها به رقابت می پردازند، سهمیه این سه دبیرخانه در مجموع 18 کانون الگوست.

 

اضافه کردن نظر

آخرین اخبار