tag:

امضای میثاق‌نامه مسجد طراز اسلامی

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مساجد باید جایگاه جذب و رشد جوانان باشد، گفت: مساجد مکانی برای هدایت رفتاری و اخلاقی، خدمات‌رسانی اجتماعی و بصیرت‌افزایی سیاسی و یکی از سنگرهای محکم امن الهی در برابر فتنه‌های شیطانی و دشمنان فتنه‌گر است.

مساجد سنگر امن الهی در برابر فتنه‌های شیطانی است/ امضای میثاق‌نامه مسجد طراز اسلامی

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مساجد باید جایگاه جذب و رشد جوانان باشد، گفت: مساجد مکانی برای هدایت رفتاری و اخلاقی، خدمات‌رسانی اجتماعی و بصیرت‌افزایی سیاسی و یکی از سنگرهای محکم امن الهی در برابر فتنه‌های شیطانی و دشمنان فتنه‌گر است.

ثبت 400 مرکز اجتماعی و هنری بر روی نقشه اطلس فرهنگی کانون های مساجد بوشهر

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر در ادامه با فاطمه کرم پور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر دیدار کرد.