tag:

نشست فرماندار عسلويه با مسئولين و اعضاى كانون هاى فرهنگى هنری مساجد شهرستان

روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجداستان:عبدالله نادری فرماندارعسلویه در نشست با مدیران کانون های فرهنگی مساجد گفت:مسجد مبداء تمامی نهضت های بزرگ تاریخ ملت ایران و اقدامات موفق مردم ریشه در مساجد دارد.

فرماندار عسلویه  بر اهمیت انعکاس فعالیت های کانون های مساجد به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تربیتی تاکید کرد وگفت:باید از ابزارهای نوین وکار آمد از جمله فضای مجازی برای شناساندن ارزش های دینی و مذهبی استفاده کرد و اقدامات خلاقانه انجام شده مورد تقدیر قرار گیرد
 نادری بر لزوم استفاده از امکانات موجود در مساجد برای پیشبرد اهداف کلان تشکیل مساجد تاکید کرد وافزود:کمک به تقویت کانون های مساجد وظیفه شرعی همه ماست و باید هرکس با توجه به بضاعت خود پیگیر حل مشکلات مساجد باشد.

در ادامه این نشست،عبدالرضاعالیپور سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجداستان گفت:فرهنگ را هویت و شاکله سازندگی،درجامعه خواندواظهارداشت:رونق وگسترش کارکرد فرهنگ وهنر کانون های فرهنگی هنری مساجد درپایگاه های اسلامی ودرکنار فعالیت دیگر تشکل های فرهنگی می تواند برای اقشار جامعه موثر ومفید واقع شود.

ایشان افزود:کانون های مساجد نباید فقط به فعالیتهای فرهنگی اکتفا کنند، باید به فعالیتهای تخصصی روی آورند و زمینه جذب جوانان و نوجوانان به درون مساجد را فرهم کنند.

همچنین در ادامه به نقش مهم مدیران در هدایت فعالیت های کانون اشاره کرد و افزود: کانون ها عضوی از مسجد هستند که می توانند با تعامل و هم افزایی از امام جماعت و صاحبنظران در جذب جوانان به مسجد نقش کلیدی را ایفا کنند.

اضافه کردن نظر

آخرین اخبار